Ocelové konstrukce pro montované haly

Projekce ocelové konstrukce

Výroba ocelové konstrukce začíná na základě projektu nebo požadavku zákazníka. K tomu abychom se dopracovali až k hotovému výrobku montované haly je nutné udělat nejdříve výrobní dokumentaci ocelové konstrukce. Výrobní dokumentace ocelové konstrukce vždy vychází ze statického výpočtu, který vychází z norem a předpisů např. eurokódů a nebo sněhových oblastí atd.

Statiku ocelové konstrukce může dělat jen autorizovaná osoba pro ocelové konstrukce. Existuje mnoho programů, ve kterých se dá vytvořit výrobní dokumentace pro ocelové haly. Z jedním nejpoužívanějších programů jsou Tekla Structures a Edvanced Steel. Tyto sofistikované programy pracují na principu 3D, takže vidíme ocelové konstrukce v 3D zobrazení dříve než je konstrukce zadána do výroby.

Projekt ocelové haly

Každé výrobě ocelové konstrukce předchází studie nebo projekt (např. pro stavební povolení), ze kterého se teprve chystá projekt realizační. Realizační projekt konstrukce neboli výrobní dokumentace ocelové konstrukce se tvoří na základě statického výpočtu a zpravidla ve specializovaném programu pro ocelové konstrukce např. TEKLA Struktures nebo Advance Steel. 

Statika ocelové konstrukce

Statický výpočet ocelové konstrukce se provádí na základě projektu. Pro statický výpočet jsou důležité základní informace např. u haly - místo stavby a účel stavby. Z místa stavby se určuje sněhová oblast:

 1. 0,7kN/m2
 2. 1,0kN/m2
 3. 1,5kN/m2
 4. 2,0kN/m2
 5. 2,5kN/m2
 6. 3,0kN/m2
 7. 4,0kN/m2
 8. >4.0kN/m2

A dále se určují i větrné oblasti:

 1. 0,45
 2. 0,55
 3. ....

Sněhová oblast určuje kolik průměrně napadne sněhu na 1 m2 (0,7kN = 70kg). Větrné oblasti mají vliv hlavně na tlak a saní u montované haly, takže čím vyšší montovaná hala, tím jsou samozřejmě tlaky vyšší.

Statika určuje kolik daný profil (IPE, I, HEA ,HEB) nebo svařená ocelová konstrukce unese na dané požadované zatížení. Únostnost určuje mezní skluz daného profilu. Stejný profil může mít různé hodnoty mezního skluzu (např IPE 300 v kvalitě oceli S235 a IPE v kvalitě oceli S 355). Číslo 235 nebo jiné právě určuje pevnost daného materiálu. Čím vyšší číslo , tím kvalitnější ale zároveň i únosnější materiál.

Statik používá pro výpočet samozřejmě sofistikovaný program, mezi nejznámější patří Nexis. Statik pouze optimalizuje všechny možné součinitele a program statikovi sám ukáže, zda ocelová konstrukce je nadimenzovaná správně. Dalším důležitým krokem je také dimenzace spojů potažmo spojovacích šroubů, protože většina větších ocelových konstrukcí se již pouze na stavbách smontovává. Velikost dílců je odvislá od ekonomické náročnosti přepravy těchto ocelových konstrukcí. Pokud překročí ocelová konstrukce určitý standard, tak výrobce nebo objednatel musí zajistit pro přepravu obecně nazývaný nadměrný náklad.

Realizační projekt ocelové konstrukce

Realizační projekt ocelové haly vychází z podkladů od projektanta (Projekt pro stavebního povolení) nebo u výrobku přímo z požadavku na konstrukční provedení dané ocelové konstrukce.

Realizační projekt vzniká ještě ve více propracovaných programech (Tekla, AdvanceSteel aj.),které prošly obrovským technologickým vývojem a to zejména díky velkému pokroku v oblasti IT. Dříve to, co by počítač (PC) počítal celé dlouhé hodiny, nyní spočítá během několika sekund díky dvou a více jádrovým procesorům a grafikám. Co před léty se zdálo být takřka nemožné, si nyní může dovolit téměř každý projektant, protože všechny nejmodernější programy "utáhne" výkonná sestava PC.

Moderní programy se modelují v 3D rozhraních, takže lze modelovat a vytvářet mnohem složitější celky, které ve 2D (AutoCad apod.) byly velmi náročné na představivost a často nešly ani vykreslit. Tato výhoda je hlavně využívána u technicky a technologicky náročnějších ocelových konstrukcí. Model ocelové konstrukce je kompletně vymodelovám vč. spojů a šroubů a dalších nutných konstrukčních prvků, tak aby plnil účel pro to, co byl vytvořen a v reálu byl plně funkční. Jak je model ocelové konstrukce hotov musí se generovat výkresy, které se často musí ještě upravovat, aby ve výrobě bylo vše srozumitelné. Tyto programy bohužel nedokáží zatím vygenerovta zcela srozumitelný výkres, takže je zatím na projektantech nebo konstruktérech, aby výkresům dali srozumitelnou podobu. 

Program vygeneruje všechny potřebné výkresy pro výrobu ocelové konstrukce. tzn. řezné plány, kotevní prvky, detaily svárů, a také vygeneruje montážní výkresy, bez kterých by nešlo složitější ocelovou konstrukci namontovat. Tyto programy dokáží generovat i přesný výpis prvků jak typů profilů u ocelové konstrukce tak i typů šroubů, které se musí použít pro smontování ocelové konstrukce. Tyto programy také přesně spočítají váhu daného výrobku, také plochu nátěrů, pokud jsou potřeba. Jakékoliv změny na ocelové konstrukci nebo její části se tvoří pouze v 3Dmodelu a následně se vytisknou jen pozměněné výkresy. Tato vlastnost těchto programů je u montované haly klíčová, neboť investoři často mění detaily konstrukce.

Vyhledávání

 

 

 

 


                   TOPlist