Ocelové konstrukce pro montované haly

Ocelové haly

Složení ocelové konstrukce haly

Rámy ocelové konstrukce haly

Ocelové konstrukce pro průmyslové ocelové haly se skládají z ocelových rámů v kvalitě oceli S235. Ocelové rámy tvoří ocelové sloupy, ocelové příčele ve střešní části a ocelové náběhy, které podepírají ocelové příčele a zpevňují ocelové sloupy. Jednotlivé části ocelové konstrukce jsou k sobě navzájem přišroubovány ocelovými šruby přes ocelové plotny. Ocelová konstrukce je na místo realizace haly dodána po částech a finálně je smontována až na místě.

Ocelové konstrukce a její části jsou sestavené z válcovaných IPE popř. podpěrné sloupy z HEA profilů. IPE profily jsou různých šířek podle toho označení IPE 160-600. Pro ocelové konstrukce v běžných podmínkách s mírným sněhovým zatížením se nejčastěji používají profily IPE 180 - 360. Silnější profily se využívají pro velkorozponové ocelové konstrukce, kde účel ocelové haly neumožňuje využít vnitřní podpěry z HEA profilů či u oblastí s vysokým sněhovým zatížením. Ocelová hala se tím samozřejmě prodražuje, proto je vždy na zvážení využití vnitřních ocelových podpěr, které ocelovou halu resp. ocelovou konstrukci celkově odlehčí.

Rámy ocelové konstrukce neboli primární ocelová konstrukce je vždy opatřena základním i vrchním nátěrem, který ocelovou konstrukci chrání proti korozi a prodlužuje tím celkovou životnost a dobré vlastnosti stavby. Ocelovou konstrukci je také možné pozinkovat, což je jednoznačně z dlouhodobého hlediska nejlepší ochrana ocelové konstrukce. Sice počáteční investiční náklady na ocelovou konstrukci to poněkud prodraží, ale ocelové konstrukce s nátěrem je nutné v intervalech po několika letech pravidelně natírat, což v dalších letech vyjde finančně i časově dráž než u pozinkované konstrukce, která chrání ocel spolehlivě několik desítek let.

Střešní vaznice, boční paždíky

Střešní ocelové vaznice

Jednotlivé rámy ocelové konstrukce jsou ve střešní části propojeny ocelovými vaznicemi METSPEC. Vaznice jsou kladeny ve vzdálenosti cca 2 metry od sebe. Jejich tloušťka i šířka se počítá na základě sněhového zatížení v oblasti, hustoty kladení vaznic, typu ocelové haly (jiné u nezateplených hal), sklonu střechy a vzdálenosti ocelových rámů.

Krajní ocelové vaznice navíc bývají odlišné od středových ocelových vaznic, jsou těžší a mají větší tloušťku.

Vaznice jsou kladeny na ocelové rámy a jsou spojeny spojkami tzv. objímkami ze ZED profilů. Objímky vaznic jsou montovány střídavě na každém druhém rámu, ale na všech spojích u druhého a předposledního rámu ocelové konstrukce. Je to tzv. sleeved system, který je vhodný pro sklon střechy ocelové konstrukce do 25 stupňů.

Boční ocelové paždíky

U nezateplených hal, které se oplášťují pouze trapézovým plechem, který je tenký a nemá takovou stabilitu jako sendvičové panely, se musí po stranách ocelových konstrukcí namontovat ocelové paždíky, které zajistí plech proti prohnutí. Ocelové paždíky jsou montovaný na ocelové rámy v rozpětí cca 1,5 metrů od sebe. Ocelové paždíky se taktéž využívají u montovaných hal, kde je nutné klást sendvičové panely svisle, na tyto ocelové paždíky se sendvičové panely uchycují pomocí kotvících a upevňovacích prvků. Ocelové paždíky ocelovou konstrukci samozřejmě prodražují, proto pokud to situace nebo vzhled ostatních budov nevyžaduje, je vhodné klást sendvičové panely vodorovně.

Ostatní ocelové prvky haly

Stálost ocelové konstrukce je podpořena ocelovými táhly ve střešní i boční straně haly v jednom či více modulech ocelové konstrukce. Táhla jsou zpravidla z ocelové kulatiny o tloušťce 16-24mm, jsou přivařeny k ocelovým trubkám tzv. zavětrování. Ocelovou konstrukci ještě doplňuje ocelová konstrukce pro vrata, okna či dveře, která se zpravidla montuje z ocelových čtvercových jacklů, které se přivařují k ocelovým rámům ocelové konstrukce. 

Kotvení ocelové konstrukce haly

Ocelová konstrukce se kotví zpravidla pomocí chemických kotev na betonové základové patky, které musí být předem připravené a dimenzované na konkrétní ocelovou konstrukci. Velikost patek se určí na základě geologického průzkumu a zatížení ocelové konstrukce, které určí příslušný statik.

Ocelová konstrukce může být na betonové patky kotvena kloubově nebo vetknutě.

Kloubové kotvení konstrukce je sice trošku dražší, zato pro celkovou stavbu znamená - menší patky a tím ušetří hodně nákladů na spodní stavbu montované haly. Navíc je zde velká výhoda, že ocelovou konstrukci lze kdykoli v budoucnu odmontovat od patek a přesunout na jiné místo, což u vetknuté konstrukce není možné, protože jsou zde ocelové sloupy připevněny napevno.

Vyhledávání

 

 

 

 


                   TOPlist