Ocelové konstrukce pro montované haly

Ocelové konstrukce montované haly

Postavení ocelové konstrukce ve stavebnictví 

Ocelové konstrukce jsou stěžejním prvkem ocelové montované haly pro průmyslové využití.

V současné době se stále více pro podnikatelské aktivity preferují stavby z ocelových konstrukcí. Tyto montované haly jsou levnější než zděné stavby, ocelová konstrukce je rychle smontována, je variabilní a kombinovatelná s jinými materiály jako sklo, beton, cihly apod. Navíc ocel dodává stavbě výrazný architektonický ráz a nezaměnitelný charakter. Např. různé kombinace ocel + sklo jsou v současné době velkým trendem.

Konstrukce z oceli se využívá nejen pro výrobní či skladovací haly, ale také pro sportovní haly - tenisové haly, zimní stadiony; také obchodní či nákupní centra, jízdárny, sklady zemědělských komodit; kanceláře apod.

Charakteristika  ocelové konstrukce

Navržení ocelové konstrukce pro montované haly 

Před projekcí ocelové konstrukce je nutné přesně spočítat vhodné profily ocelových konstrukcí na základě parametrů dané lokality a účelu stavby. Každá oblast má jiné sněhové a povětrnostní podmínky. Český hydrometeorologický ústav vypracoval pro tyto potřeby mapy sněhových oblastí, které určují sněhové zatížení v dané oblasti. Sněhové zatížení se vyjadřuje množstvím sněhu na m2 v dané oblasti. Pokud je sněhové zatížení větší než 150 kg/m2 jde již o oblast se zvýšeným výskytem sněhu. Ocelové konstrukce v těchto oblastech musí být zesílené popř. podepřené dalšími ocelovými sloupy.

Parametry ocelové konstrukce 

Ocelovou konstrukci určuje šířka, délka a výška.

Šířka ocelové konstrukce

Rozpon neboli šířka ocelové konstrukce se u průmyslových ocelových hal nejčastěji vyskytuje v rozmezí 10-25 metrů. Pro tyto rozpony ocelové konstrukce je z ekonomického hlediska vhodnější sedlová střecha, protože ocelová konstrukce nemusí mít tak silné profily jako u pultové střechy, na kterou působí větší tlaky. Ocelové konstrukce nad 25 metrů šířky jsou zpravidla podepřeny podpěrnými ocelovými sloupy, které odlehčují nosný ocelový rám, který nemusí být z tak silných ocelových profilů. 

Délka ocelové konstrukce

Délka ocelové konstrukce je v podstatě libovolná,ocelovou konstrukci lze dodatečně prodlužovat či zkracovat. Délku ocelové konstrukce v podstatě udává počet ocelových rámů, které jsou od sebe vzdáleny 5-6 metrů (tzv. modul ocelové konstrukce). Rámy lze dodatečně libovolně přidávat a tím ocelovou konstrukci prodlužovat. 

Výška ocelové konstrukce

Výška ocelové konstrukce se udává v místě okapu, která je určující pro ostatní výšky konstrukce - výška v hřebenu a tzv. světlá výška ocelové konstrukce - což je výška uvnitř haly pod ocelovým náběhem ocelového rámu. Světlá výška je zpravidla cca o 1 metr nižší než okapová výška ocelové konstrukce.

Výška v hřebeni ocelové haly je výška v nejvyšším bodě ocelové konstrukce - ve střešním vrcholu ocelové haly, při sklonu střechy 6 stupňů je hřebenová výška o 1/20 rozponu ocelové haly vyšší oproti okapové výšce. 

Optimální nejčastěji využívaná výška běžné ocelové haly se pohybuje mezi 5-6 metry v okapu.

Opláštění ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce pro zateplené haly se oplášťují sendvičovými panely, které vynikají svými tepelně-izolačními vlastnostmi, rychlou montáží, trvanlivostí a snadnou údržbou. Sendvičové panely jsou moderním stavebním prvkem ve stavebnictví a jsou stále více oblíbené pro montované ocelové haly. Sendvičové panely se na ocelovou konstrukci montují horizontálně, tato montáž je levnější, protože panely se přichycují k nosným sloupům a není zapotřebí žádná další ocelová konstrukce jako by bylo u vertikálního kladení sendvičových panelů.

Ocelové konstrukce pro nezateplené haly se oplášťují trapézovým plechem, trapézový plech je tenký, nelze ho klást vodorovně jako sendvičové panely, proto je zapotřebí další konstrukce pro kotvení plechů z ocelových paždíků.

Vyhledávání

 

 

 

 


                   TOPlist